WEB YAZILIM


Web Yazılım Nedir ?

Web Yazılım : Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan ve donanım dışındaki tüm şeyleri ifade eder. Aynı tanımı internet için de kullanabiliriz. Dolayısıyla web üzerinde yer almış olan yazılımsal tüm materyal ve içerikler, web yazılım kavramını ifade eder. İnternet iki şekilde işlemektedir. Kullanıcıların gördüğü kısım, yazılımcılar tarafından anlaşılabilir bir arayüz olarak tasarlanır ve kullanıcıların hizmetine sunulur. Sunucularda oluşturulan ve kullanıcılara ileten asıl beyin yazılım ise kodlama dilleri ile oluşturulan kısımdır.

 

Kodlama ise tüm bilgisayar işlemlerinde olduğu gibi, programlama dilleri tarafından gerçekleştirilir. Tıpkı bilgisayarın anladığı dil olan 0 ve 1 rakamlarında olduğu gibi. Kodlamada 0 ve 1 rakamları kullanıcının anlayacağı şekle büründürülür. Bu da kodlama dilleri ve yazılımları sayesinde olur. Yani bilgisayar ile aramızdaki iletişim vasıtası, kodlama yazılımlarıdır. Web üzerinde de aynı programlar kullanılır. Bu programlar birkaçı şu şekildedir : .Net, PHP, JavaScript , Web yazılımın asıl beyni HTML tabanlı yazılımlardır.